Κατάλογος Μαθημάτων

Τα παρακάτω μαθήματα παραδίδονται σε προπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής και Υπολογιστών των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.


Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικών για Μηχανικούς

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 20
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 30
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 30
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 20
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 20
ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 20
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 20

Τομέας Φυσικής και Ηλεκτρομαγνητισμού

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 10
ΟΠΤΙΚΗ – ΚΥΜΑΤΙΚΗ – ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 20
ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 20
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30

Τομέας Μαθηματικών Θεμελιώσεων των Υπολογιστών

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 15
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MATLAB 20
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 20
ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 10
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑΣ 20
ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ 20
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 10
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 16

Τομέας Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 40
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ 20
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 30
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10
ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 20
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 5

Τομέας Ηλεκτρονικής και Κυκλωμάτων

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 10
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 10
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ VLSI ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 15

Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ι 15
ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙI 15
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 15
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 15
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 15
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 10

Τομέας Λογισμικού των Υπολογιστών

Τίτλος Μαθήματος Μέσος όρος ωρών
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 20
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA 20
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 20
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ 20
ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 20
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 20
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 20
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 15
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΓΛΩΣΣΑ PROLOG 15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (WEB – MOBILE PROGRAMMING) 20
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 10

Επικοινωνια

  • 2610 276989
  • 6957 195960
  • 2610 276989