Σχολές - Τμήματα

Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών και Παιδαγωγικών

Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών & Παιδαγωγικών

Σχολές Μαθηματικών

Σχολές Μαθηματικών

Σχολές Οικονομίας και Διοίκησης

Σχολές Οικονομίας και Διοίκησης

Σχολές Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές Χημείας και Χημικών Μηχανικών

Σχολές Χημείας και Χημικών Μηχανικών

Σχολές Επιστημών Υγείας

Σχολές Επιστημών Υγείας

Σχολές Πληροφορικής, Η/Υ, Ηλεκτρολόγων

Σχολές Πληροφορικής, Η/Υ, Ηλεκτρολόγων

Επικοινωνια

  • 2610 276989
  • 6957 195960
  • 2610 276989