Ακαδημαϊκό Έργο

Υποστήριξη ακαδημαϊκών υποχρεώσεων

Παρέχουμε υποστήριξη φοιτητών σε όλα τα επίπεδα των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, καθώς και πάσης φύσεως επαγγελματιών ως προς τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανασκόπηση άρθρων: συγγραφή κειμένων ανασκόπησης
 • Αποδελτίωση άρθρων και ερευνών: εντοπισμός και παρουσίαση των βασικών σημείων μελετών και ερευνών για κάθε είδους χρήση
 • Γλωσσική Επιμέλεια κειμένων: ύφος, διόρθωση εκφραστικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών
 • Δημιουργία cover letter για ακαδημαϊκή ή επαγγελματική χρήση: συγγραφή cover / motivation κειμένων για χρήση σε ακαδημαϊκούς ή λοιπούς εργασιακούς χώρους
 • Διορθώσεις κειμένων: επιμέλεια, διόρθωση, επεξηγήσεις, διάρθρωση, δομή, μορφοσυντακτικός και ορθογραφικός έλεγχος
 • Έλεγχος λογοκλοπής: πραγματοποίηση ελέγχων λογοκλοπής όλων των έργων
 • Κριτική ανάλυση άρθρων: συγγραφή κειμένων για κριτική ανάλυση μελετών και ερευνών
 • Μορφοποίηση έργων: διαμόρφωση κατάλληλης δομής, μορφής και αισθητικής παρουσίασης του έργου
 • Παρουσίαση σε PowerPoint: διαμόρφωση των παρουσιάσεων και επεξηγήσεις
 • Περιλήψεις: κείμενο ανάλυσης με τα βασικά σημεία ενός κειμένου
 • Στατιστικές Αναλύσεις: συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ποιοτικές αναλύσεις, ποσοτικές αναλύσεις μέσω στατιστικών εργαλείων όπως SPSS, STATA, EVIEWS και άλλα καθώς και προγραμματισμό μέσω γλώσσας R.
 • Σύνταξη βιογραφικού: υποστήριξη στην κατάλληλη σύνταξη του βιογραφικού βάσει συγκεκριμένων στόχων
 • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις: δημιουργία αναλύσεων με τις κατάλληλες μεθόδους και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία
 • Poster: δημιουργία poster για παρουσιάσεις και συνέδρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είστε έτοιμοι
να ξεκινήσουμε;

Εδώ στο Ceid Courses είμαστε πάντα σε ετοιμότητα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα λύσουμε μαζί άμεσα όποια απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε!

* Υποχρεωτικά πεδία