Εργασίες

Εργασίες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού & διδακτορικού επιπέδου

Παρέχουμε υποστήριξη φοιτητών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, καθώς και πάσης φύσεως επαγγελματιών ως προς τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανασκόπηση άρθρων: συγγραφή κειμένων ανασκόπησης
 • Αποδελτίωση άρθρων και ερευνών: εντοπισμός και παρουσίαση των βασικών σημείων μελετών και ερευνών για κάθε είδους χρήση
 • Γλωσσική Επιμέλεια κειμένων: ύφος, διόρθωση εκφραστικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών
 • Δημιουργία cover letter για ακαδημαϊκή ή επαγγελματική χρήση: συγγραφή cover / motivation κειμένων για αποστολή σε πανεπιστήμια ή λοιπούς εργασιακούς χώρους
 • Διορθώσεις Φοιτητικών Εργασιών: επιμέλεια, διόρθωση, επεξηγήσεις, διάρθρωση, δομή
 • Διπλωματικές Εργασίες: υλοποίηση, επιμέλεια και διόρθωση διπλωματικών εργασιών
 • Έλεγχος λογοκλοπής: πραγματοποίηση ελέγχων λογοκλοπής όλων των έργων
 • Επίλυση ασκήσεων: εκτέλεση και διόρθωση ασκήσεων όλων των μαθημάτων
 • Εργασίες Εξαμήνου: υλοποίηση, επιμέλεια και διόρθωση εργασιών εξαμήνου
 • Κριτική ανάλυση άρθρων: συγγραφή κειμένων για κριτική ανάλυση μελετών και ερευνών
 • Μορφοποίηση έργων: διαμόρφωση κατάλληλης δομής, μορφής και αισθητικής παρουσίασης του έργου
 • Παρουσίαση Εργασιών σε PowerPoint: διαμόρφωση των παρουσιάσεων και επεξηγήσεις
 • Περιλήψεις: κείμενο ανάλυσης με τα βασικά σημεία του υπό εξέταση κειμένου
 • Πτυχιακές Εργασίες: υλοποίηση, επιμέλεια και διόρθωση πτυχιακών εργασιών
 • Στατιστικές Αναλύσεις: συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ποσοτικές αναλύσεις μέσω στατιστικών εργαλείων όπως SPSS, STATA, EVIEWSκαι άλλα καθώς και προγραμματισμό μέσω γλώσσας R.
 • Σύνταξη βιογραφικού: υποστήριξη στην κατάλληλη σύνταξη του βιογραφικού βάσει συγκεκριμένων στόχων
 • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις: δημιουργία αναλύσεων με τις κατάλληλες μεθόδους και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία
 • Poster: δημιουργία poster για παρουσιάσεις και συνέδρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είστε έτοιμοι
να ξεκινήσουμε;

Εδώ στο Ceid Courses είμαστε πάντα σε ετοιμότητα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα λύσουμε μαζί άμεσα όποια απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε!

* Υποχρεωτικά πεδία