Φροντιστηριακά Μαθήματα

Φοιτητικές Εργασίες – Projects

  • Καθοδήγηση στη συγγραφή και υλοποίηση φοιτητικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Παροχή επεξηγηματικού μαθήματος (εφόσον ζητηθεί) από εξειδικευμένο καθηγητή, πάνω στα παραδοτέα της άσκησης.
  • Έγκαιρη παράδοση και με πλήρεις οδηγίες σε όλα τα ζητούμενα.

Διπλωματικές – Πτυχιακές Εργασίες

  • Παροχή τεχνικών συμβουλών στη δόμηση, συγγραφή και επιμέλεια υλοποίησης πληθώρας πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
  • Εξειδικευμένο προσωπικό για παροχή τεχνικών συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων και κατευθύνσεων.
  • Άμεση ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αλλά και επικοινωνία για επίλυση αποριών ακόμα και μετά την παράδοση.
 

Επικοινωνια

  • 2610 276989
  • 6957 195960
  • 2610 276989